Retaining Wall กำแพงกันดินแก้ปัญหาดินสไลด์ ทำลายโครงสร้างอาคาร

Retaining Wall กำแพงกันดินแก้ปัญหาดินสไลด์ ทำลายโครงสร้างอาคาร การก่อสร้างอาคาร หากอยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน พื้นที่ต่างระดับ หรืออาคารขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีกำแพงกันดินเพื่อป้องกันปัญหาดินสไลด์ ช่างหน้างานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงโครงสร้างที่อยู่ในบริเวณที่กันปลอดภัย [...]

2021-09-22T13:47:54+07:00กันยายน 20th, 2021|

Copper prevents pathogens วัสดุทองแดงป้องกันเชื้อโรคได้จริงไหม?

Copper prevents pathogens  วัสดุทองแดงป้องกันเชื้อโรคได้จริงไหม? ทองแดง วัสดุที่มีชีวิตเหนือกาลเวลาในงานตกแต่งสถาปัตยกรรม สำหรับทองแดงในงานสถาปัตยกรรม ได้รับความนิยมนำมาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการตกแต่งส่วนโครงสร้างหลังคา (Roof) [...]

2021-05-05T16:11:10+07:00พฤษภาคม 5th, 2021|
Go to Top