ห้องบันทึกเสียง Skylinerecord

สถานที่ : 1620 (หมู่บ้านสินธร) ซอย 6 หมู่ 3 ต.บางพูน อ.เมือง [...]