Rainy season รับมือหน้าฝน หมดปัญหาหน้างานก่อสร้าง

Rainy season รับมือหน้าฝน หมดปัญหาหน้างานก่อสร้าง หลายวันที่ผ่านมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่น้ำรอระบายกันอย่างหนักหน่วง กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ "ฤดูฝน" [...]