Plague era house รอดจากยุคโควิด-19 ต้องมีบ้านแบบกินได้ และฆ่าเชื้อ

Plague era house  รอดจากยุคโควิด-19 ต้องมีบ้านแบบกินได้  และฆ่าเชื้อ การออกแบบบ้าน ปรับปรุงบ้าน ที่พักอาศัยของหลายคนในตอนนี้อาจจะจึงเปลี่ยนไป [...]