ทำบุญครบรอบ 8 ปี บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Next Plus Engineering 8th Anniversary. [...]