Cathodic Protection แคโทดิกจุดจบสนิมเหล็กเสริม ป้องกันปัญหาคอนกรีตแตกร้าว

Cathodic Protection แคโทดิกจุดจบสนิมเหล็กเสริม ป้องกันปัญหาคอนกรีตแตกร้าว งานก่อสร้างความสำคัญประการหนึ่งคือความปลอดภัยของโครงการ ในงานก่อสร้างในระบบคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นก็ต้องมีการป้องกันสนิมของเหล็กที่ใช้เช่นเดียวกับ งานโครงสร้างเหล็ก ต้องเลือกใช้โลหะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  มีหลากหลายวิธี [...]