งานทำบุญครบรอบ 5 ปี และงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

[...]