สัมมนากลุ่มบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชัลแนล จำกัด ที่เกาะช้าง วันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค.59

[...]