ทริปท่องเที่ยวประจำปี ที่ จ. กระบี่ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2557

[...]