ห้องทำงาน (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

  สถานที่ : 88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 [...]