โครงการอาคารสำนักงาน เดอะเบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์

ชื่อโครงการ : โครการอาคารสำนักงาน เดอะเบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์
สถานที่ : จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะเบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
เปอร์เซ็นงานสะสม : 35%