สถานที่ : อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
วันเริ่มงาน : 2 มี.ค. 2562
เปอร์เซ็นงานสะสม : 22%