ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท ซันสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่งานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรม บางปู อำเภอเมือง, จังหวัดสมุทรปราการ