ชื่อโครงการ : โครงการงานปรับปรุงเรือนคนรถ
สถานที่ : บ้านพักคนรถแจ้งวัฒนะฯ 9/24 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน
เจ้าของโครงการ : คุณวิชัย เบญจรงคกุล

เปอร์เซ็นงานสะสม :