ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต อาคาร คสล. 8 ชั้น โรงพยาบาลขอนแก่น
สถานที่ : โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร์ ต ในเมือง อ.เมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
เจ้าของโครงการ : กิจการร่วมค้า เอ็มเอส

เปอร์เซ็นงานสะสม :