ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างคลังสินค้า ขนาด 274 ตารางเมตร
สถานที่ : ซอยอ่อนนุช 88 แยก 4
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไดกิฟู้ด จำกัด

เปอร์เซ็นงานสะสม :