คุยกับสถาปนิค – อยากสร้างคลังสินค้า มาตรฐานแสงสว่าง ความเข้มแสงควรเท่าไหร่

มาตรฐานแสงสว่าง ในโรงงาน และ คลังสินค้า ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งเรื่องความเข้มแสง การควบคุมแสง ทิศทางของแสง [...]