คุยกับสถาปนิค – พรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ประกอบการควรรู้ ก่อนสร้างคลังสินค้า และ โรงงาน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ก่อนสร้างโรงงาน หรือ คลังสินค้า เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง ให้โรงงานแต่ละประเภท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 [...]