ห้องซ้อมดนตรี นศ.แพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี

สถานที่ : โรงพยาบาลสระบุรี ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 เจ้าของโครงการ [...]