สร้างโรงงาน แปรรูปสินค้า 3,200 ตร.ม. – และงานระบบไฟฟ้า นวนคร

เจ้าของโครงการ : คุณ เอกพล โรงงานแปรรูปสินค้า สถานที่ตั้งโครงการ : นวนคร  ถ.มิตรภาพ [...]