สร้างโรงงาน 12,800 ตร.ม. และ เหมางานระบบไฟฟ้า มาบตาพุต ระยอง

เจ้าของโครงการ: M.R. METAL PRODUCT CO., LTD. สถานที่ตั้งโครงการ: 61 หมู่ [...]