สร้างโกดังขนาด 2,400 ตร.ม. นิคมหนองแค สระบุรี – และงานระบบไฟฟ้า

เจ้าของโครงการ : คุณ นพดล โกดังขนาด 2,400 ตร.ม. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค สถานที่ตั้งโครงการ [...]