บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลี้ยงอาหารเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี ครั้งที่ 2

ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค 58 [...]