มอบของร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ ชุมชนสมจินตนา