ระบบจอดรถอัจฉริยะ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

สถานที่ : 99/3 หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เจ้าของโครงการ [...]