ระบบจอดรถอัจฉริยะ เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา

สถานที่ : CENTRAL Plaza บางนา เจ้าของโครงการ : บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี [...]