เครนโรงงาน เลือกใช้ผิด…ชีวิตเปลี่ยน!

ในปัจจุบัน เครนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายวัตถุที่มีบทบาทมากในงานอุตสาหกรรมไทยที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุของที่มีน้ำหนักและระยะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนการสร้างหรือขยายโรงงานก็คือการเลือกใช้เครนหรือคานที่รับน้ำหนักการยกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและมีความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ [...]