US Embassy in Thailand สถานทูตสหรัฐแห่งใหม่กลางกรุง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับโลก มาตรฐานอาคารสีเขียว

US Embassy in Thailand สถานทูตสหรัฐแห่งใหม่กลางกรุง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับโลก มาตรฐานอาคารสีเขียว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่ [...]

2021-09-11T16:29:04+07:00กันยายน 11th, 2021|

Next architecture วงการก่อสร้างผงาด เทรนด์สถาปัตยกรรม หลังยุคโควิด

Next architecture วงการก่อสร้างผงาด เทรนด์สถาปัตยกรรม หลังยุคโควิด กระทบอย่างหนักกับวงการก่อสร้างและอสังหาฯ ในช่วงนี้โควิดทำพิษ กระทบกับเศรษฐกิจและเม็ดเงินกว่า 4 [...]

2021-07-05T17:32:58+07:00กรกฎาคม 5th, 2021|
Go to Top