US Embassy in Thailand สถานทูตสหรัฐแห่งใหม่กลางกรุง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับโลก มาตรฐานอาคารสีเขียว

US Embassy in Thailand สถานทูตสหรัฐแห่งใหม่กลางกรุง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับโลก มาตรฐานอาคารสีเขียว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่ [...]

2021-09-11T16:29:04+07:00กันยายน 11th, 2021|

Steel truss design งานออกแบบโครงเหล็กถัก เลือกใช้อย่างไร

Steel truss design งานออกแบบโครงเหล็กถัก เลือกใช้อย่างไร Steel Truss Design งานออกแบบโครงเหล็กถัก [...]

2021-03-01T16:36:18+07:00มีนาคม 1st, 2021|

โครงการอาคารสำนักงาน เดอะเบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์

โครงการอาคารสำนักงาน เดอะเบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ ชื่อโครงการ : โครงการอาคารสำนักงาน เดอะเบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ [...]

2021-01-23T15:30:31+07:00ตุลาคม 2nd, 2019|
Go to Top