ทริปท่องเที่ยวเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน ที่ จ.สุพรรณบุรี

เลี้ยงส่งน้องฝึกงาน ที่ จ.สุพรรณบุรี พักรีสอร์ทแนวธรรมชาติและเที่ยวตลาดสามชุก