สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Home/Tag: สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ห้องประชุม อ.ก 2 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สถานที่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เจ้าของโครงการ [...]

2019-05-13T09:58:29+07:00
Go to Top