Temporary Hospital (CURA) ห้องผู้ป่วยหนักสุดล้ำ โรงพยาบาลชั่วคราวระดับโลก

Temporary Hospital (CURA) ห้องผู้ป่วยหนักสุดล้ำ โรงพยาบาลชั่วคราวระดับโลก การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนติดเชื้อ และป่วยเป็นจำนวนมาก [...]