สร้างโรงงาน 1,100 ตร.ม. และ งานไฟฟ้าโรงงาน เมือง บุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ : คุณประเวศ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ตั้งโครงการ : 54/5-6 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง [...]