พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

[...]