บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า บริจาคให้กับวัดท่านครและวัดโบสถ์

[...]