บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ถวายรถตู้ 1 คัน ให้วัดโคกจ้าหล่า เพื่อใช้ในกิจของวัด