ห้องบันทึกเสียง ลาดพร้าว 130

สถานที่ : ถ.ลาดพร้าว ซอย130 เจ้าของโครงการ : อ.พีรพล เราพิพัฒพงษ์ รายละเอียด : [...]