งานทำบุญถวายองค์พระแก้วมรกต เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 2 ปี ณ วัดโพธิ์โสภาราม จ.ราชบุรี

ทำบุญครบ 2 ปีบริษัท ได้ร่วมทำบุญถวายองค์พระแก้วมรกต ปางฤดูร้อน ณ วัดโพธิ์โสภาราม จ.ราชบุรี ในวันที่ 9 ก.พ. [...]