รับสร้างโกดัง 1,200 ตร.ม. และงานระบบไฟฟ้า – บริษัท ซาฟเทค จำกัด สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซาฟเทค จำกัด สถานที่ตั้งโครงการ : อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ [...]