Hotel trends สร้างโรงแรม ดึงเอกลักษณ์ สู่โควิด-19 อย่างยั่งยืน

Hotel trends สร้างโรงแรม ดึงเอกลักษณ์ สู่โควิด-19 อย่างยั่งยืน พลิกวิกฤษ ให้เป็นโอกาส ธุรกิจจะอยู่อย่างไรในยุคโควิด-19 [...]

2021-05-25T11:12:19+07:00พฤษภาคม 25th, 2021|

Unique Landmark สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กสร้างเอกลักษณ์แลนด์มาร์คสำคัญ

Unique Landmark สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กสร้างเอกลักษณ์แลนด์มาร์คสำคัญ ไร่ชาออร์แกนิกที่สวยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย สถาปัตยกรรมที่ถูกตั้งตระง่านอยู่กลางเทือกเขา ผู้ออกแบบและสร้างเรื่องราวให้พื้นที่แห่งนี้เป็นไร่ชาที่น่าค้นหา ด้วยเส้นสายของสถาปัตยกรรม ทำให้ร้านกาแฟ Choui Fong2 กลายเป็นจุดเช็คอินหรือแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเชียงรายในปัจจุบัน [...]

2021-03-17T10:53:08+07:00มีนาคม 17th, 2021|
Go to Top