รับสร้างโรงงานกระดาษ 3,000 ตร.ม. เพชรบุรี – ออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง งานระบบ

เจ้าของโครงการ : คุณวิสิทธิ โรงงานกระดาษ สถานที่ตั้งโครงการ : 125 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง [...]