งานติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมกลาง และห้องเรียนรวม – คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ

เจ้าของโครงการ : บริษัท มหาจักร ไฟฟ้าสากล จำกัด สถานที่ตั้งโครงการ :50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [...]

2019-07-15T11:30:14+07:00พฤษภาคม 14th, 2019|

ห้องทำงาน (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

  สถานที่ : 88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 [...]

2019-05-13T09:43:09+07:00พฤษภาคม 13th, 2019|
Go to Top