บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แบ่งปันสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น