พี่กบ วง Taxi มาเยี่ยมชมที่่ออฟฟิศ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด