พิธีลงเสาเอกสำนักงาน บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานพิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างสำนักงาน บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม [...]