พิธีบวงสรวงการก่อสร้างโกดังที่ 2 บริษัท cal-comp electronics (thailand) public co. ltd สาขา เพชรบุรี

ควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัท Next Plus Engineering Co.,Ltd. สถานที่ ก่อสร้าง บริษัท cal-comp electronics (thailand) [...]