พนักงานบริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาที่บริษัท Trandar