บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด [งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน]

สถานที่ : 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เจ้าของโครงการ [...]