ห้องประชุมเก็บเสียง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

  สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย 16 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เจ้าของโครงการ [...]