สร้างโกดังเก็บปุ๋ยเคมี ขนาด 2,400 ตร.ม. อยุธยา – และงานระบบไฟฟ้า

เจ้าของโครงการ : MU Thai Chemical CO., LTD. บริษัทผลิตปุ๋ยเคมี สถานที่ตั้งโครงการ [...]